VI-KA 
Thisted Handicap Idræts Forening

 
 
 
 

 

Der indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling i VI-KA tirsdag d. 28. Marts 2023 kl. 19.00

hos Alex Dahl Jensen, Hindingvej 2, Nors, 7700 Thisted

Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent, stemmetællere og refererant

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Regnskab

 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontigent

 6. Valg til Bestyrelsen
  På valg er:
  Thomas Levinsen
  Jørgen Nielsen
  Anette Christensen

 7. Valg af bestyrelses-supleanter
  På valg er:
  Troels Dalsgård
  Lilly Kristensen

 8. Valg af revisor
  På valg er: Betty Damsgaard

 9. Valg af Revisor-suppleant
  På valg er: Lennart

 10. Eventuelt.

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Alex Dahl Jensen, Hindingvej 2, Nors, 7700 Thisted i hænde senest tirsdag d. 14. marts 2023